Anunț – depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,Realizare rețea canalizare în sat Bocsig, comuna Bocsig, jud.Arad’’

ROMANIA
JUDETUL ARAD
PRIMARIA COMUNEI BOCSIG nr.591
Cod fiscal 3519039
e-mail: primariabocsig@yahoo.com

ANUNȚ

Comuna Bocsig anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Realizare rețea canalizare în sat Bocsig, comuna Bocsig, jud.Arad’’, propus a fi amplasat în intravilan și extravilan loc. Bocsig, domeniul public, jud.Arad.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud.Arad și la sediul titularului din loc.Bocsig, str.1, nr.591, jud. Arad, in zilele de luni-viner, între orele 8-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud.Arad.

PRIMAR,  
ABRUDEAN TEODORA-FELICIA 

ARHITECT SEF,
RUS-VID RADU