Arhivă 2019-2022

Acestă pagină cuprinde materialele ședințelor din perioada 2019-2022, în format PDF (procese-verbale de ședință, proiecte de hotărâri, hotărâri ale consiliului local și alte documente publicate anterior, pe vechiul site web)

Începând cu 01.01.2023, toate informațiile și documentele de tipul celor precizate mai-sus vor fi publicate exclusiv în Monitorul Oficial Local al Comunei Bocsig