Formulare utile

Accesul la informațiile de interes public
Impozite și taxe locale

Cerere-pentru-eliberarea-unui-certificat-de-atestare-fiscala-privind-impozite-taxe-locale-si-ale-veniturilor-de-la-bugetul-local-in-cazul-persoanelor-fiziceCerere-pentru-eliberarea-unui-certificat-de-atestare-fiscala-privind-impozite-taxe-locale-si-ale-veniturilor-de-la-bugetul-local-in-cazul-persoanelor-juridice

Declaratie-de-impunere–pentru-stabilirea-impozitulu-pentru-activitati-artistice-datorat-in-temeiul-Legii-Nr.-571-din-22-12-2003-privind-Codul-fiscal

Declaratie-fiscala-privind-stabilirea-impozitului-mijloace-de-transport-marfa-masa-totala-autorizata-este-12-tone-pentru-persoanele-fizice-si-juridice

Declaratie-fiscala-privind-stabilirea-impozitului-pe-cladiri-pentru-persoanele-fizice

Declaratie-pentru-stabilirea-impozitului-pe-teren-in-cazul-persoanelor-fizice

Declaratie-pentru-stabilirea-impozitului-taxei-pe-cladiri-in-cazul-contribuabililor-perosone-juridice

Declaratie-pentru-stabilirea-taxei-pentru-afisaj-in-scop-de-reclama–si-publicitate

Declaratie-scoaterea-din-evidenta-a-mijloacelor-de-transport

Declaratie-speciala–de-impunere-pentru-stabilirea-impozitului-de-cladiri-majorat-in-cazul-persoanelor-fizice-detinatoare-am-mai-multor-cladiri

Declaratie-stabilirea-impozitului-pentru-mijloacele-de-transport-persoane-fizice-si-juridice

ITL–001–Declaratie-impozit-cladiri-PF

ITL–002–Declaratie-impozit-cladiri-PJ

ITL–003–Declaratie-impozit-teren-PF

ITL–004–Declaratie-impozit-teren-PJ

ITL–005–Declaratie-impozit-mijl-transport-PF-PJ

ITL–006–Declaratie-impozit-mijl-transport-peste-12–tone-PF-PJ

ITL–007–Declaratie-impozit-mijl-transport-pe-apa–PF-PJ

ITL–008–Decizie-de-impunere-PF

ITL–009–Decizie-de-impunere-PJ

ITL–010–Cerere-eliberare-CF–PF

ITL–011–Certificat-fiscal–PF

ITL–012–Cerere-eliberare-CF–PJ

ITL–013–Certificat-fiscal–PJ

ITL–014–Declaratie-Decizie-de-impunere-taxa-serv–reclama-PJ

ITL–015–Declaratie-Decizie-de-impunere-taxa–afisaj

Urbanism și amenajarea teritoriului
Asistență socială