Anunț – organizare concurs pentru ocuparea pe perioadã nedeterminataunui post contractual, vacant de muncitor calificat – tractorist – treapta profesionalã I, în cadrul Compartimentului Compartiment Gospodãrie Comunalã”

Anunț muncitor calificat-tractorist.pdf